مراقب تو | اسلاید ۱
مراقب تو | اسلاید ۲
مراقب تو | اسلاید ۳
مراقب تو | اسلاید ۱
مراقب تو | اسلاید ۲
مراقب تو | اسلاید ۳
  • انجمن حمایت از کودکان کار
  • زنجیره امید
  • خانه ای‌بی
  • بنیاد کودک
  • انجمن حامی

شـما نیز با ما همـراه شـویـد

کودکان امید فردا و آذین زندگی ما هستند که دنیا با تبسم‌شان زیباتر می شود. ما به کمک یکدیگر سعی داریم تا گرد کدروت ها را از چهره‌ی معصوم آنان زدوده و درد و رنج بیماری را از آنان دور کنیم تا فرصت بازی‌های شادمانه‌ را به آنان بازگردانیم. برند سینره که در طی سال های گذشته همواره، سلامتی و بهداشت را با طبیعت پیوند داده؛ برای اولین ‌بار با همکاری پنج موسسه‌ی خیریه‌ی معتبر و با سابقه کشور سعی دارد تا در زمینه‌ی سلامت، آموزش و درمان کودکان آسیب پذیر گام‌های موثری را بردارد.

#۴۷


تعداد هشتگ‌های به اشتراک گذاشته شده تا این لحظه