زنجیره امید

هزینه درمان ۵۰ کودک

موسسه خیریه بین المللی زنجیره امید در تیر ماه سال ۱۳۸۶ شروع به کار کرده است. این موسسه پس از ۱۱ سال فعالیت، موفق به درمان بیش از ۱۱۶۰۰ کودک شده است. زنجیره امید خدمات درمانی خود را با کمترین هزینه به کودکان بیمار زیر ۱۸ سال، بدون در نظر گرفتن دین، نژاد و ملیت و طبق استاندارد های بین المللی در سه شاخه قلبی، ارتوپدی و ترمیمی ارائه می دهد.
زنجیره امید قصد دارد با ساخت اولین بیمارستان ۵۴۰ تخت خوابی فوق تخصصی کودکان اميد، قدمی بزرگ در توسعه طب اطفال بردارد.

زنجیره امید
  • انجمن حمایت از کودکان کار
  • خانه ای‌بی
  • بنیاد کودک
  • انجمن حامی