انجمن حامی

ساخت و تجهیز مدرسه 2 کلاسه و کتابخانه در روستای جوانرود کرمانشاه

انجمن حامی در سال ۱۳۸۰ با هدف توسعه فضاهای آموزشی و فرهنگی در مناطق محروم آغاز به کار کرد. این انجمن در سلا ۱۳۸۱، اولین مدرسه را در روستایی از شهرستان بانه استان کردستان ساخت. پس از ساخت ۵ مدرسه، از سال ۱۳۸۸ به منظور کمک به گسترش فرهنگ مطالعه، ساخت و تجهیز کتابخانه ها در مناطق روستایی و محروم نیز در دستور کار قرار گرفت. همچنین به جهت اهمیت آموزش در رشد و توسعه انسانی، این انجمن از سال ۱۳۹۱ توانمندسازی کودکان را نیز به اهداف خود افزود و به توانمند سازی مدیران، معلمان و دانش آموزان در مناطق محروم پرداخت و در این مسیر نیز به گام های موثری رسید تا جایی که امروز انجمن حامی از یک جمع کوچک، به نهادی سازمان یافته تبدیل شده و فعالیت های خود را با کمک نیروهای داوطلب و موظف گسترش داده است؛ نیروهایی که در این سال ها با اهداف خیرخواهانه انجمن همواره همراه بوده اند و از وقت و توان خود برای هموار کردن مسیر دانش و آگاهی فرزندان ایران دریغ نکرده اند.

انجمن حامی
  • انجمن حمایت از کودکان کار
  • زنجیره امید
  • خانه ای‌بی
  • بنیاد کودک