بنیاد کودک

هزینه آموزش ۶۰ کودک

بنیادکودک موسسه‌بین‌المللی مردم‌نهادی است که با اهدافی انسان‌دوستانه از ۲۵ سال پیش با کسب مجوز رسمی از وزارت‌کشور و تکیه بر حفظ کرامتِ انسانی، در حمایت از تحصیلِ دانش‌آموزان با استعدادِ کم‌برخوردار فعالیت می‌کند. درحال حاضر، بیش از ۱۰.۰۰۰ دانش‌آموز با استعدادِ کم‌برخوردار در سراسر ایران بورسیه بنیادکودک هستند. این موسسه با بهره‌مندی از مهربانی ایرانیان توانسته است تاکنون ۲۹ نمایندگی داخلی و ۸ دفتر خارجی داشته باشد.
این موسسه در سال ۸۶ از هیأت دولت مجوزی دریافت کرده که بر اساس آن کمک به بنیادکودک جزء هزینه‌های پذیرفته شده مالیاتی محسوب می‌شود.
همچنین بنیاد از سال ۲۰۰۵ تاکنون هرساله مقام مشورتی ویژه ECOSOC از سازمان ‌ملل‌متحد را دریافت کرده است و توانسته گواهی‌نامه‌ استاندارد جهانی "SGS" را به‌دست آورده و با کسب امتیاز بالا آن را تمدید کند.
بنیادکودک همواره به این می‌اندیشد که «هیچ دانش‌آموزِ با استعدادی نباید به دلیل مشکلات مالی و اقتصادی از تحصیل و تلاش باز بماند».

بنیاد کودک
  • انجمن حمایت از کودکان کار
  • زنجیره امید
  • خانه ای‌بی
  • انجمن حامی